Distribucija s osobnošću

Altaro office365 Backup

Altaro office365 Backup je rješenje namijenjeno pružateljima usluga. Omogućava sigurnosnu pohranu office365 računa na unaprijed definirani prostor za pohranu koji se nalazi u Azure oblaku. Ono što razlikuje Altaro od drugih rješenja na tržištu je što je prostor za pohranu potpuno besplatan. Korisnik plaća samo mjesečnu naknadu za korištenje Altaro office365 Backup platforme. Više o Altaro office365 Backup rješenju doznajte u priloženom videu.