Distribucija s osobnošću

DriveLock - Enkripcija USB uređaja

Reference

DriveLock nudi nekoliko opcija kada je enkripcija u pitanju. Moguće je enkriptirati cijele diskove, određene direktorije ili datoteke. Enkripcija diskova se može koristiti u kombinaciji s preboot autentikacijom za kontrolu pristupa i zaštitu podataka na računalima ali isto tako možemo koristiti i enkripciju podataka na prijenosnim medijima kako bi zaštitili podatke koji se koriste izvan organizacije. U ovom video možete vidjeti kako s DriveLock rješenjem možete napraviti enkripciju USB uređaja i kako kasnije možete pristupiti enkriptiranim podacima s lokalnih računala ili s računala izvan vašeg sustava.