IT Distribucija s osobnošću

GFI Unlimited - NFR Program

Reference

GFI Software je aktivirao novi GFI NFR program. Svi partneri od sada mogu preuzeti ili aktivirati svoje NFR licence kroz sučelje novog GFI Accounts portala.

 

  • Karakteristike GFI NFR programa:
    1. Pristup kompletnom portfoliju GFI proizvoda,
    2. Uključena tehnička podrška,
    3. NFR licence mogu se koristiti 90 dana u produkcijskim okruženjima, za testiranja i evaluacije, prezentacije i treninge,
    4. NFR licenca se može produžiti do 12 mjeseci u slučaju da se naruči bilo koji proizvod unutar prvih 90 dana.

 

Svi partneri koji naprave minimalno dvije transakcije automatski imaju pravo na korištenje svih NFR licenci na period od 12 mjeseci. Počevši sa 27.06.2018. Svi partneri koji imaju pravo na GFI NFR program bit će automatski prebačeni u GFI Unlimited NFR program, i moći će aktivirati i preuzeti njihove GFI i Kerio NFR licence.

 

GFI NFR