Distribucija s osobnošću

DriveLock Management Console - DMC

Reference

Drivelock konzola za upravljanje omogućava centralno upravljanje i komunikaciju s DriveLock agentima unutar Vašeg sustava. Predstavlja centralnu lokaciju za kreiranje svih pravila, konfiguraciju enkripcije podataka i certifikata za povrat podataka, definiranje listi dopuštenih i zabranjenih aplikacija (whitelist & blacklist), analizu i forenziku, help desk i niz drugih opcija. Pojedinosti o DriveLock konzoli za upravljanje možete vidjeti u priloženom videu.