Distribucija s osobnošću

Altaro office365 Backup

Altaro office365 Backup je rješenje namijenjeno pružateljima usluga. Omogućava sigurnosnu pohranu office365 računa na unaprijed definirani prostor za pohranu koji se nalazi u Azure oblaku. Ono što razlikuje Altaro od drugih rješenja na tržištu je što je prostor za pohranu potpuno besplatan. Korisnik plaća samo mjesečnu naknadu za korištenje Altaro office365 Backup platforme. Više o Altaro office365 Backup rješenju doznajte u priloženom videu.

DriveLock - Enkripcija USB uređaja

DriveLock nudi nekoliko opcija kada je enkripcija u pitanju. Moguće je enkriptirati cijele diskove, određene direktorije ili datoteke. Enkripcija diskova se može koristiti u kombinaciji s preboot autentikacijom za kontrolu pristupa i zaštitu podataka na računalima ali isto tako možemo koristiti i enkripciju podataka na prijenosnim medijima kako bi zaštitili podatke koji se koriste izvan organizacije. U ovom video možete vidjeti kako s DriveLock rješenjem možete napraviti enkripciju USB uređaja i kako kasnije možete pristupiti enkriptiranim podacima s lokalnih računala ili s računala izvan vašeg sustava.

DriveLock upravljački centar - DCC

Drivelock upravljački centar služi za analizu izvješća i upravljenje agentima. Omogućava forenziku i kreiranje grafičkog prikaza statistike. O ovom videu je osim Drivelock upravljačkog centra prikazan također i postupak Troubleshootinga.

DriveLock - Osnovne informacije i instalacija

Vrijeme je da Vam predstavimo i novi proizvod u Nestec portfoliju. DriveLock je rješenje za zaštitu sustava od sigurnosnih propusta. Radi se o platformi koja omogućava niz naprednih i inovativnih tehnologija za zaštitu sustava. Rješenje omogućava:

 

  • enkripciju tvrdih diskova, datoteka i direktorija pomoću korisničkih certifikata za lokalne korisnike i prijenosna računala,
  • kontrolu aplikacija prema njihovoj ekstenziji, putanji ili hash vrijednosti,
  • kontrolu korištenja datoteka prema njihovom tipu,
  • kontrolu korištenja I/O uređaja,
  • kontrolu uređaja (računala, radne stanice, mobilni uređaji itd.),
  • web zaštitu za lokalna računala i računala izvan Vaše mreže,
  • Pregled sustava i nadogradnji (Asset management),
  • Forenziku i izvještavanje,
  • Kontrolu pristupa podacima i anonimizaciju.

 

U priloženom videu nalaze se osnovne informacije o DriveLock proizvodu i prikazan je postupak instalacije rješenja.

DriveLock Management Console - DMC

Drivelock konzola za upravljanje omogućava centralno upravljanje i komunikaciju s DriveLock agentima unutar Vašeg sustava. Predstavlja centralnu lokaciju za kreiranje svih pravila, konfiguraciju enkripcije podataka i certifikata za povrat podataka, definiranje listi dopuštenih i zabranjenih aplikacija (whitelist & blacklist), analizu i forenziku, help desk i niz drugih opcija. Pojedinosti o DriveLock konzoli za upravljanje možete vidjeti u priloženom videu.

<< < Stranica 1 od 2 > >>